MUA & BÁN
  TRANG CHỦ    |   GIỚI THIỆU   |   QUI ĐỊNH   |   CÔNG TY   |   TIN TỨC   |   ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN   |    ĐĂNG NHẬP   |    TRỢ GIÚP
 TRẢ LỜI NHIỀU NHẤT
Chuyên mua Đồng đen, đồng lạnh, đồng đổi màu, đá ăn sắt, đá đổ mồ...
- Lượt xem: 357825. Trả lời: 1555
Thu mua bàn ủi con gà - đồng lạnh - đồng đổi màu
- Lượt xem: 211992. Trả lời: 1481
Tìm kiếm thu mua gừng tươi, gừng khô, nghệ tươi, nghệ khô, ớt, hành, tỏi,...
- Lượt xem: 181728. Trả lời: 1063
Chuyên sản xuất và cung cấp các loại túi xốp, túi nylon giá rẻ…
- Lượt xem: 285345. Trả lời: 946
Mua bán các loại than củi , than củi cục số lượng lớn
- Lượt xem: 347575. Trả lời: 885
Hướng dẫn đăng tin VIP
TIN ĐÃ HẾT HẠN

Danh mục: Nhựa - Cao su - Hóa chất

Chủ đề: Bán Hóa chất công nghiệp, dung môi ngành sơn, mực in, keo dán, NTTS (MST: 2236)

Đăng lúc: 00:00 05/01/2010. Lượt xem: 3677. Trả lời: 1

LIST OF CHEMICALS ( DANH MỤC HÓA CHẤT) Product - Packing - Origin RESIN ( Nhựa dùng làm màng bao phủ, coating) Alkyd resin ( Nhựa alkyd ) Long oil Alkyd 1202 – 80 : 200 KG/DR - Indonesia Alkyd resin CR 1269 – 80 : 200 KG/DR - Indonesia Everkyd 1180 – M – 2 : 200 KG/DR -- Taiwan Beckosol 6501 – 80 – N : 190 KG/DR -- Thailand Short oil Alkyd 23 : 200 KG/DR - Indonesia Alkyd 352 – 70 : 200 KG/DR -- Taiwan, Indonesia Chemkyd 6402 – 70 : 200 KG/DR -- Indonesia Alkyd CB 1411 – 70 : 200 KG/DR -- Indonesia Eterkyd 3755 – X – 80 : 210 KG/DR -- Taiwan Alkyd resinCR 1423 – 70 : 200 KG/DR -- Indonesia Eterkyd 3304 – X – 70 : 210 KG/DR -- Taiwan Acryic resin ( Nhựa acrylic ) EVA 15 (Styrene arcrylic co.) : 200 KG/DR - Indonesia, Thailand EVA 3585 (Styrene arcrylic Co.) : 200 KG/DR - Indonesia Eterac 7302 – 1 – XC – 60 : 200 KG/DR - Taiwan Eterac 7303 – X – 63 : 200 KG/DR - Taiwan Eterac 7322 – 2 – SX – 60 : 200 KG/DR - Taiwan OTHER RESINS ( những loại nhựa khác): Epoxy E44 : 20 KG/PAIL -- Taiwan Epoxy 128S : 220 KG/DR -- Taiwan - Korea Epoxy D.E.R 331 :240 KG/DR -- Dow - Korea Epoxy K.E.R 828 : 200kg / drum ---- Korea Epoxy D.E.R 671 (Solid): 25 KG/BAG -- Dow - Korea Epoxy D.E.R 671 – X75 (Liquid) : 220 KG/DR -- Dow - Korea Epoxy D.E.R 663 U - UE :25 KG/Bao -- Dow – China – Korea Epoxy D.E.R 664 UE : 25 KG/Bao -- Dow – China – Korea Maleic resin 900, 920 : 25 KG/ BAG -- China, Taiwan Petro resin SK120H, SK120B : 25 KG/ BAG -- Taiwan Petro resin C9, 10 color : 25 KG/ BAG -- China Nitrocellulose 1/4S, 1/2S, 5S, 20S : 20 KG/ BAG -- China Nitrocellulose 40S, 60S, 120S : 20 KG/ BAG -- China Nitrocellulose SS1/16, 1/8, 1/4,1/2 : 120 KG/DR -- Thailand Nitrocellulose RS1/16, 1/8, 1/4,1/2 : 120 KG/DR -- Thailand NitrocelluloseRS5 :100 KG/DR -- Thailand NitrocelluloseRS 20 : 100 KG/DR -- Thailand NitrocelluloseRS 40 : 100 KG/DR -- Thailand NitrocelluloseRS120 :100 KG/DR -- Thailand NitrocelluloseRS1000 :100 KG/DR -- Thailand Styrene Monomer :190 KG/DR--Singapore, Malay Maleic Anhydride (MA) :25KG/BAG--Taiwan Pentaerythritol SOLVENTS ( Dung môi ): Acetone : 160/159 KG/DR ---Mobil, Shell, Taiwwan, Japan Diacetone alcohol (DAA.) : 195kg/DR ---India Iso – Butanol ( Isobutyl alcohol) : 167,165 KG/DR -- Malay, BASF N – Butanol (N-Butyl Alcohol): 167, 165KG/DR --- Malay, South Africa, BASF Butyl Acetate (n-Butyl Acetate): 180 KG/DR --- Malaysia, BASF , Shell, Taiwan, China. Butyl Carbitol (Dowanol DB) Dibutyl Glycol : 200 KG/DR --- Malaysia Butyl Cellosolve, BC (Dowanol EB) : 188 KG/DR --- Malaysia Butyl Glycol : 185 KG/DR --- Germany, Holland, USA. Cellosolve Acetate ( C.A.C ) : 200 KG/DR --- USA, UAE, Petrochem, India Cyclohexanone (CYC) : 190 KG/DR --- Taiwan. Cyclohexane : 155KG/DR ----Singapore Diethanolamine (D.E.A) : 210, 228 KG/DR -- Japan, Malaysia DiethyleneGlycol (D.E.G) : 225, 235 KG/DR -- Thailand, Indo, Malaysia Dimethylfomamide (D.M.F) : 190 KG/DR -- BASF (Germany, China), Korea Dowanol PMA : 200 KG/DR --- Dow (USA) Propylene Glycol Mono Methyl Acetate (PMA) : 190 KG/DR ---- CHINA, DOW Dipropyleneglycol (D.P.G): 215 KG/DR --- Dow (USA), BASF Ethyl Acetate ( EA) : 180 KG/DR --- Mobil, Singapore, USA, Korea Ethyl Cellosolve ( Ethyl Glycol ): 190 KG/DR --- USA, India Isophorone : 190 KG/DR -- Germany Ethanol 96o, 98o : 168 KG/DR --- Vietnam Methanol : 163 KG/DR --- Sing., Malaysia, Arabia, Indo Methyl Ethyl Ketone (M.E.K): 165 KG/DR --- Singapore, Taiwan, Shell Methyl Iso Butyl Ketone (M.I.B.K) : 165 KG/DR --- Singapore, Japan, USA, Taiwan Methylene Chloride (M.C) : 270 KG/DR --- Dow MonoEthyleneGlycol (M.E.G) : 235,225 KG/DR --- Malaysia, Thailand Monoethanolamine (M.E.A) : 210 KG/DR --- Malaysia Monoethanolamine pure (M.E.A) : 210 KG/DR ---- Germany ( Plastic drum) N-Propyl Acetate ( n-PAC): 183 KG/DR --- Dow - USA, China Poly Ethylene Glycol (P.E.G 400) : 230 / 225 KG/DR ---Malaysia / Indonesia Poly Ethylene Glycol (PEG 600) : 230 / 225 KG/DR --- Malaysia / Indenesia Propylene Glycol (PG) INDustrial : 215 KG/DR --- Dow – USA, Brazil Propylene Glycol (PG) USP/EP : 215 KG/DR ----- Dow - Brazil Caradol 5602/Voranol 3010 (PPG) : 210 KG/DR ---- Shell, Dow, Singapore Toluenediisocyanate 80/20 (TDI): 250 KG/DR --- Germany (BASF), Bayer Shellsol 3040 : 155 KG/DR --- Shell Shellsol A 100 : 175KG/DR ---ShellShellsol V55 : 140KG/DR ----Shell Solvesso R100 : 179KG/DR ---Mobil Shellsol 60/145 : 139 KG/DR ---- Shell Solvent A 150 : 175 KG/DR --- Korea Pegasol R100 : 179 KG/DR ---- Mobil Toluene : 179,173,180KG/DR --- Mobil, Shell, Singapore, Taiwan, Thailand, Korea Triethanolamine 99 % (TEA’99) : 232 KG/DR --- Malaysia Triethanoleamine 85 % (Amine SD) : 230KG/DR --- Malaysia, Korea Triethanolamine pure : 230 KG/DR --- BASF Xylene : 179, 173KG/DR ---- Mobil, Shell, Singapore, Korea N – Hexane : 132,139, 138, 137 KG/DR --- Thailand, Singapore , Exxon Mobil, Shell Iso Propyl Alcohol (IPA) ( TECH) : 163 KG/DR --- Singapore, South Africa, Taiwan Iso Propyl Alcohol (IPA) 99.95% : 160 KG/DR --- Dow Tergitol NP 4 –> 10 surfactant : 210 Kg/DR ---- Malaysia, Indonesia Trichloroethylene (T.C.E) : 296, 300, 290 kg/DR --- U.K., Japan, Russia Perchloroethylene (P.C.E) : 296, 300, 290 kg/DR --- U.K., Japan, Russia PIGMENTS (Bột màu): Iron Oxide Red : 25 KG/ BAG ---China Iron Oxide Yellow : 25 KG/ BAG ----China Blue 15.3 : 20 KG/PAIL ----India Green 7 : 20 KG/PAIL ----India 10 G.A : 25 KG/ BAG ----Japan G.E.X : 25 KG/ BAG -------Japan 5 G.E.X : 25 KG/ BAG ----Japan ZnCrO4 : 25 KG/ BAG ----China PbCrO4 : 25 KG/ BAG ----China Titan CR 828,CR128, 902 : 25 KG/ BAG ---Australia, Arabia Saudi Lithopone B301 : 50 KG/ BAG ---- China Aluminium Paste 130 : 25 KG/PAIL --- Canada Paste 100MA : 50 KG/ PAIL : Japan Paste 803 : 25 KG/ PAIL ---- Canada RPG 3500 : 25 KG/ PAIL ---- Canada RG 3500 : 25 KG/ PAIL -------- Canada HARDENERS (Chất đóng rắn): Epikure 3125 curing agent : 190.5, 180 KG/DR --- USA, China Epikure 3115 curing agent : 190.6 KG/DR ---- USA Triethylenetetramine (TETA) : 199.6 KG/DR --- Dow Polyamide T31 : 5 KG/Can ---- China Polyurethane 530 – 75 : 16 KG/ PAIL ---- Taiwan Versamide 125 (polyamide) : 190.5 kg/drum -----USA Aradur 125 (polyamide - polyaminoamine) : 180 kg/drum ------India DEH 24 , DEH 82 - 83 - 84 ( DOW) ADDITIVES (Phụ gia) : DRIER ( Chất làm khô): Anti-skin B (Skin B) : 25KG/ PAIL ---- U.A.E Octoate Cobalt 10% : 45-60 KG/ PAIL ---- Arabia Saudi, Indo, Argentina Octoate Calcium 05% & 10% : 180 KG/DR ---- Indonesia Manganese 10% : 200 KG/DR ------ Arabia Saudi, Indonesia Lead 32% : 250 KG/DR ------- Arabia Saudi, Indonesia Zirconium 18%, 12% : 227 KG/DR ----- Troy, Indonesia SAK - ZS – P/PLB (Zinc Stearate) : - 25 KG/ BAG ---- Singapore Rhodoline 34M (Matting agent ) : 10 KG/ BAG ---- Korea Syloid C906 (Matting agent ) : 15 KG/ BAG ----- Malaysia Dioctylphthalate (D.O.P) (Platinol AH): Plasticizer : 200 KG/DR ----- BASF (Malaysia), Thailand , Singapore. Dibutylphthalate (D.B.P) (Platinol C): Plasticizer : 200 KG/DR ----- BASF (Malaysia) Troysol AFL (Anti floating agent) : 45 KG/DR ----- Troy CF 16 (Anti-foam agent) : 180 KG/DR ----- Thailand Luwax A powder(Polyethylene wax) : 25 KG/ BAG ------- Germany Cereclor S52 (Chlorinated paraffin) : 260 KG/DR ------ Ineos Chlor (France) Alkali Refined Linseed oil : 190 KG/DR ------ India N,N-dimethyl ethanolamine : 180 kg/dr --- Germany, BASF N-Methylethanolamine (N-MEA) : Germany , BASF GRINDING AID FOR CEMENT (Trợ nghiền cho Ximăng: C.B.A (Cellulose Basic Amine) : 250 KG/DR ---------- Thailand D.E.G (Diethylene Glycol) : 220/235 KG/DR ------ Malaysia, Indonesia T.E.A’99 (Triethanolamine’99) : 232 KG/DR ------------Malaysia Amine SD ( TEA 85 %) : 230 Kg/DR ------------Malaysia HEAT TRANSFER FLUIDS + AntiFreezer, Coolant ( Dung dịch giải nhiệt, chống đông, làm mát cho động cơ và các qui trình chống đông lạnh cho ngành Bia + Nước giải khát : Propyleneglycol (P.G.) Industrial : 215 KG/DR --------- Dow, Shell Propyleneglycol (P.G.) USP/EP : 215 KG/DR --------- Dow, Shell Monoethyleneglycol (M.E.G.) : 235, 225 KG/DR ----Malaysia, Thailand OTHER CHEMICALS (Hoá chất khác): Caustic Soda flake 96%, 98%, 99% min : 25 KG/ BAG ---- Indo., Taiwan, Thailand, China Calcium hypochloride 65% (Chlorin) : 15 KG/PAIL ---- Indonesia, China Chloroform : 300 KG/DR ---- England Methylene Chloride (MC) : 270 KG/DR --- Dow, Taiwan, Ukraina Acid Formic : 35 KG/PAIL ---- Netherland Sodium Benzoate BP-98 : 25 KG/ BAG ---- China Formalin 37% : 220 KG/DR --- U.A.E, Taiwan Menthol Crystal : 25 KG/PAIL --- Singapore Alkali refined linseed oil : 190 Kg/DR --- India Phenol : 200 - 225 Kg/DR - Korea / South Africa Acid Phosphoric 85% (Food & Tech. Grade) : 35 kg / pail : Vietnam/China/Korea Sorbitol Solution: 270kg/phuy ---Indonesia Malto dextrine : 25kg/bao -----China Dextrose Monohydrate ( Duong Gluco) BP 2000, BP 98 : 25kg/bao ---- China L - Lysine ( Ajinomoto) : 25kg/bao -----THailand Citric Acid monohydrate BP 98 : 25kg/bao ---- China HCL 32% : 30kg/can -- bulk ------- India Glacial Acetic Acid : 30kg/can -----Taiwan Sodium hydrosulfite : 50kg/cotton ------- चाइना SB2O3 Stibium Oxid C6H5.CO2H Sodium Benzoate C7H5NaO2 benzoic Acid paraformaldehyde Cryolite Accelerator ANTIOXIDANT 2Na2CO3.3H2O2 Sodium Percarbonate C2H2O4 (COOH-COOH) COOH-COOH HCOOH FORMIC ACID CBN LITHOPONE Na3PO4 SODIUM PHOSPHATE Na5P3O10 BaSO4 BARIUM SULPHATE MnSO4.1H2O MANGANOUS SULPHATE NiSO4 NICKEL SULPHATE ZnSO4.1H2O ZINC SULPHATE MONOHYDRATE FeSO4.7H2O FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE CuSO4.5H2O CUPRIC SULPHATE S Sulphur NH4CL AMMONIUM CHLORIDE BaCL BARIUM CHLORIDE Al(Cl)3 Aluminium Polychloride MgO Magnesium Oxid NiCL2 Nickel Oxid FeMn ferromanganese MoFe Molybdenum/Ferrum HOOCCH2C(OH)COOHCH2COOH citric acid Al(OH)3 ALUMINIUM HYDROXIDE Na2CO3 Soda Ash Light Na2CO3 SODA ASH DENSE NaOH CAUSTIC SODA N2H4.H2O HYDRAZINE HYDRATE IRON OXIDE RED H101 IRON OXIDE RED Y101 IRON OXIDE YELLOW G313 C CARBON BLACK SiC SILICON CARBIDE BaCO3 BARIUM CARBONATE Li2CO3 LITHIUM CARBONATE NICO3.2NI(OH)2.4H2O NICKEL CARBONATE WC99.8PCT TUNGSTEN CARBIDE POWDER (CH2)6N4 UROTROPINE NaNO3 SODIUM NITRATE NaNO2 SODIUM NITRITE AgNO3 Argentum Nitrate NAHCO3 Sodium Bicarbonate Na2SO3 SODIUM SULPHITE AL2O3 Aluminium Oxid Mn2O3 Manganese Oxid NiO Nickel Oxid Cr2O3 Chromium Oxid CoO Cobalt Oxid Cu2O Copper Oxid ZnO Zinc Oxid Corundun Starch (Corn Starch, Potato Starch, food/pharm grade) Modified Starch Dextrin Non-dairy Creamer Corn Oil Gluten Meal Liquid Glucose / Syrup Dextrose Monohydrate Dextrose Anhydrous Sodium Gluconate Calcium Gluconate Glucono Delta Lactone Sorbitol Powder/Solution Mannitol Citric Acid Inositol Xanthan Gum Sucralose Phèn chua(kép, lớn) Phèn chua (keùp, nhỏ) Kg - Hàm lượng : 10,3 % Phèn chua (đơn) -Kg - 15 % Na2S2O3 (ThioâSulfatNatri) Kg - 100% Na2SO4 (Sulfat Natri) - Kg - 99 % MgSO4 (Sulfat Magie) - Kg - 100 % KH2PO4 (KalidihyroPhotphat) - Kg - 98% Na3PO4 (Natri Photphat) - kg - 97 % Na5P3O10 (Tripoly Photphat) - kg -Kg 92 FeSO4 (nhuyễn) FeSO4 (to) (Sulphat Sắt) - Kg - 98 % ZnSO4 (Sulfat Kẽm) - Kg - 97,8 % CuSO4 (Sulfat Đồng) - Kg - 99% Na2CO3(Soda Ash) - Kg - 99% NaOH (Sút vảy) - Kg - 99 % NaNO3 (NitratNatri) - Kg NH4H2PO4 (M.A.P) - Kg - 98,7 (NH4)2HPO4(D.A.P) (Diamon Photphat) - Kg - 99,9 CH3COONa.3H2O (Natri Axêtat) - Kg - 99,9 KNO3(Nitrat Kali) - Kg Na2HPO4(Sodium monohydrophotphat) - Kg - 100 KCl (Clorua Kali) - Kg - 95 CH3COOH (Acid Acetic) - Kg H3PO4 (Acid Phot phoric) - Kg - 85% HCl (Acid Clohydric) - Kg - 30% H2SO4 (Acid Sulfuric) - Kg - 98 % HNO3 (Acid Nitric) - Kg - 65% Na2SiO3(Silicate) - Kg - 27% H2O2 (Oxy già) - Kg - 50 % CaCl2.2H2O (nhỏ) CaCl2.2H2O (lớn) (Clorua Canxi) - Kg - 95,7% BaCl2. 2H2O (Clorua Bari) - Kg - 99,5 % Ca(Ocl)2.2H2O(Indo) (Calcium Hypochlorite)( TQ) - Kg - 65% Acid oxalic - Kg - 99,6 % NH4Cl - Kg - 33% ZnCl2 (Bột) - Kg - 98% FeC2O4 (Oxalat sắt) - Kg NaOH (nước)-Kg-32% NaOH (thùng) -Kg - 96% Na2Cr2O7 - Kg Na2SO3 - Kg - 96% Mg(NO3)2 (Magie Nitrat) - Kg NaH2PO4 - Kg K2HPO4 - Kg CaH2PO4 (Đicanxi Photphate) - Kg NaHCO3 - Kg NH4OH (220) - Kg Al2(SO4)3.K2SO4.2H2O (phèn cục) (Phèn kép Kali) - Kg Nước tẩy Javel - Kg - 80g/l Kem giăt - Kg Nước rửa chén - Lít KH2PO4 - Kg MgCl2 - Kg Stibium Oxid Sodium Benzoate benzoic Acid paraformaldehyde Cryolite Accelerator ANTIOXIDANT Sodium Percarbonate COOH-COOH FORMIC ACID CBN LITHOPONE SODIUM PHOSPHATE BARIUM SULPHATE MANGANOUS SULPHATE NICKEL SULPHATE ZINC SULPHATE MONOHYDRATE FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE CUPRIC SULPHATE Sulphur AMMONIUM CHLORIDE BARIUM CHLORIDE Aluminium Polychloride Magnesium Oxid Nickel Oxid ferromanganese Molybdenum/Ferrum citric acid ALUMINIUM HYDROXIDE Soda Ash Light SODA ASH DENSE CAUSTIC SODA HYDRAZINE HYDRATE IRON OXIDE RED H101 IRON OXIDE RED Y101 IRON OXIDE YELLOW G313 CARBON BLACK SILICON CARBIDE BARIUM CARBONATE LITHIUM CARBONATE NICKEL CARBONATE TUNGSTEN CARBIDE POWDER UROTROPINE SODIUM NITRATE SODIUM NITRITE Argentum Nitrate Sodium Bicarbonate SODIUM SULPHITE Aluminium Oxid Manganese Oxid Nickel Oxid Chromium Oxid Cobalt Oxid Copper Oxid Zinc Oxid Corundun Sulfur ( S ) (Flake, Pastille, Granular, Lump) : 25kg/Bag - 50 kg/Bag ----Russia/China/Turkey/Phillipines/Singapore Anytime - anywhere , you can call me eventhough the chemicals have not been appeared in this list. Call me 24/24 : Mr. W.CUONG Hotline : +84909-919-331 ; +84907-919-331 Blog : http://www.thchemicals.blogspot.com

Tin đăng bởi thành viên Khách (Ngày tham gia: --. Đăng nhập lần cuối: --)

Liên hệ người đăng:

Họ Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:


Mã an toàn (nhập 4 ký tự hoa như hình bên)

 Các tin khác của thành viên Khách

    Cần mua cà phê hạt đã rang( chưa xay) [14:51 12/05/2021]

    Chúng tôi cần mua hạt điều với số lượng lớn [11:21 26/04/2021]

    Mua vỏ tôm khô, vỏ ghẹ khô với số lượng rất lớn ( 300 tấn / tháng), mua máy sấy, công nghệ sấy vỏ tôm tươi thành vỏ khô với độ ẩm thấp (< 10%) - 0933.10.41.42 - or - 091.606.8995 - Mr.Huy [22:53 21/04/2021]

    Hàng tồn kho giá rẻ : các Loại Guốc gỗ, sandal... [11:32 03/04/2021]

    Thu mua vỏ tôm khô, vỏ ghẹ khô các loại [18:33 20/09/2020]
Bản quyền © thuộc về VNTRADES.COM. Giấy phép số 220/GP-BC của BVHTT. Email: info@vntrades.com