Ma đi xe máy
Ngày tháng: 29/01/2012

Một bộ xương người điều khiến mô-tô đi trên phố đã khiến cho mọi người bỏ chạy toán loạn.