Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán giảm

Theo Tổng cục Thuế, một số khoản thu thuế trong 4 tháng đầu năm sụt giảm như thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán và lệ phí trước bạ nhà đất giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, so với cùng kỳ, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản chỉ bằng 41,9%; thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán chỉ bằng 50%; lệ phí trước bạ nhà đất chỉ bằng 51,8%... Thu từ tiền sử dụng đất giảm sâu qua các tháng. Quý 4/2022, số thu bình quân đạt khoảng 15.600 tỉ đồng/tháng, trong khi bình quân 4 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt khoảng 8.000 tỉ đồng/tháng. Thu thuế giá trị gia tăng chỉ bằng 91,3% so với cùng kỳ cho thấy cầu tiêu dùng có dấu hiệu suy giảm. Đồng thời số thu thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 91% cùng kỳ.

Đánh giá kết quả thu tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Thuế cho biết, tiến độ các khoản thu ngân sách nhà nước phát sinh có dấu hiệu giảm qua từng tháng. Cụ thể, tháng 1 thu khoảng 95.400 tỉ đồng; tháng 2 thu khoảng 85.300 tỉ đồng; tháng 3 thu khoảng 85.000 tỉ đồng; tháng 4 thu khoảng 80.000 tỉ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, số thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý trên 578.030 tỉ đồng, bằng 42,1% dự toán pháp lệnh, bằng 100,7% cùng kỳ. Số thu ngân sách 4 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng chủ yếu do tháng 1 có nhiều nguồn tạm nộp theo quý, nguồn đột biến và tăng từ các khoản phát sinh thu một lần trong năm (những năm trước đây thu vào quí 4 năm trước thì nay đã thu trong quý 1 năm nay). Nếu loại trừ các khoản thu này thì thu nội địa lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 chỉ bằng 88,7% so cùng kỳ.

Trong tháng 5, Tổng cục Thuế sẽ triển khai quản lý thu, chống thất thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2023, đặc biệt là các dự án công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ Tài chính phê duyệt; các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai các gói chính sách, giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tập trung hoàn thiện các nội dung trình Bộ về thuế tối thiểu toàn cầu theo yêu cầu của Chính phủ, Quốc hội.

Nguồn Thanh niên

116

Bản quyền © 2023 thuộc về VNTRADES.COM. Giấy phép số 220/GP-BC của BVHTT